Even voorstellen

SurveyCare, kwalitatieve ondersteuning van uw marktonderzoek tegen lage kosten.

Wie wij zijn

SurveyCare is opgericht om ondernemingen te ondersteunen in, ondere andere, kwaliteits- en marktonderzoeken middels vragenlijsten. (Nulmeting).

Wat doen wij voor u?

Verzorgen en digitaliseren van vragenlijsten voor uiteenlopende zaken als bijvoorbeeld klant-, patiënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken.

Onze dienstverlening

U ondersteunen in de opzet van vragenlijsten, het digitaal uitzetten naar de geënquêteerde per e-mail of website en uitgebreid rapporteren van resultaten.

Contact

Neemt u voor een korte toelichting contact met ons op via e-mail of telefoon. Zie onderstaand voor onze contactgegevens.

Een gedegen projectmatige aanpak

Vanaf de ruwe, eerste opzet tot aan het definitief maken van de vragenlijst naar uw wens. Stapsgewijs in overleg met u.

Eerste opzet

Het definiëren van de vragenlijst.

Uitwerken van het basisconcept

Indeling van de vragenlijst wordt opgemaakt.

Definitieve vragenlijst

In overleg wordt de vragenlijst gebruiksklaar gemaakt.

Aanvang van het werkelijke project

Uitzetten, respons en verwerking/rapportage van resultaten.